top of page

วันหยุดประจำปี 2561

บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด กำหนดปฏิทินวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

1. วันจันทร์

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2. วันพฤหัสบดี

12

เมษายน

วันหยุดสงกรานต์

3. วันศุกร์

13

เมษายน

วันหยุดสงกรานต์

4. วันเสาร์

14

เมษายน

วันหยุดสงกรานต์

5. วันจันทร์

16

เมษายน

วันหยุดสงกรานต์

6. วันอังคาร

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

7. วันอังคาร

29

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

8. วันเสาร์

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 / เข้าพรรษา

9. วันเสาร์

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวนนคตรัชกาลที่ 9

10. วันพุธ

5

ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ

11. วันศุกร์

28

ธันวาคม

วันสิ้นปี

12. วันเสาร์

13. วันจันทร์

29

ธันวาคม

วันสิ้นปี

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี

ปฏิทินวันหยุดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงวันเวลาดังกล่าว

ประกาศมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

bottom of page