งานรับใบรับรอง Thailand Trust Mark

 

               คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากจากยางพารา เข้ารับ ตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก Certificate Thailand Trust Mark (T Mark) ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ALL RIGHTS RESERVED ©2021 ECO LATEX CO., LTD.