top of page

ข้อดีเมื่อ นอน 8 ชม.


ตื่นมาตาไม่ช้ำ

เมื่อเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเส้นเลือดบริเวณใต้ตาจะขยายตัวและส่งผลให้บริเวณรอบดวงตาคล้ำขึ้น หากเราได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือครบ 8ช.ม จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ ระหว่างที่นอนหลับร่างกายจะนำน้ำไปบำรุงอวัยวะต่างๆที่มีการสูญเสียน้ำไป หากเราพักผ่อนไม่เพียงพอน้ำจะไม่สามารถบำรุงส่วนต่างๆได้

ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเมื่อนอนพักผ่อนครบ 8 ชม. ทำให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยต่อโรคต่างๆ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นระบบ

ควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้น

หากนอนพักผ่อนครบ 8ชม. จะไม่ตื่นมาระหว่างกลางดึกและทำให้กลไกลการทำงานของร่างกายเป็นระบบ นอกจากนั้นยังมีการสร้างสารชนิดหนึ่งที่ระงับความหิวอีกด้วย และตอนเช้าตื่นมาสามารถทานอาหารได้ปกติช่วยให้ควบคุมน้ำหนักตัวได้ดี

เสริมสร้างความสุขทางเพศ

การนอนน้อยอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติและส่งผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยมีงานวิจัยพบว่าผู้ชายที่นอนไม่พออาจมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ต่ำลง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม และช่วยให้ผู้ชายเกิดความต้องการทางเพศ การนอนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจึงอาจช่วยให้มีสุขภาพทางเพศที่ดีและส่งเสริมให้ความสัมพันธ์กับคนรักราบรื่นยิ่งขึ้น

นอนนานแค่ไหนจึงเพียงพอ ?

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน สุขภาพโดยรวม และคุณภาพการนอนของแต่ละคน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 เดือน ควรนอนหลับ 14-17 ชั่วโมง

ทารกอายุ 4-11 เดือน ควรนอนหลับ 12-15 ชั่วโมง

เด็กอายุ 1-2 ปี ควรนอนหลับ 11-14 ชั่วโมง

เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนหลับ 10-13 ชั่วโมง

เด็กอายุ 6-13 ปี ควรนอนหลับ 9-11 ชั่วโมง

วัยรุ่นอายุ 14-17 ปี ควรนอนหลับ 8-10 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ควรนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง

ดู 852 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page